Welkom bij

Centraal InformatiePunt Ouderen Online


Zo’n 2,5 miljoen mensen zijn 65 of ouder, daarvan zijn er 630.000 80 jaar of ouder. 

Ouderen hebben vaak met verschillende kwalen te maken. 

Toch willen veel ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, vaak met hulp van een netwerk van hulp en zorg. 

Pas als het thuis niet meer gaat, verhuist een oudere naar een verzorgingshuis of verpleeghuis. 

Het voorkomen van ziekte bij zelfstandige ouderen, een goede zorg voor zieke ouderen en voor ouderen met dementie zijn actueel in de ouderengezondheidszorg.

Uw netwerk van zorg en hulp vind u hier op deze website

Binnenkort vind u op deze site Adressen vooor 

Mantelzorg – thuiszorg

Gezondheidszorg

Woningaanpassingen hulpmiddelen

Ondersteuning bij keukentafelgesprekken

Inkomstenbelasting

Gemeentelijke belastingen

Zorgtoeslag

Huurtoeslag Enz.Enz.

Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen. 

De overheid wil eenzaamheid eerder signaleren en de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. De overheid werkt hiervoor samen met veel partijen zoals SeniorenRadio.nl

Deze Partijen vind u hier op deze website


Alzheimer.Cafe online


Een Alzheimer Café, is een plek om lotgenoten te ontmoeten. Tijdens de informele bijeenkomsten krijg je informatie over dementie en kunnen je ideeën en ervaringen uitwisselen. 

Een Alzheimer Café biedt gezelligheid, muziek en verrassende ontmoetingen. 

de informele bijeenkomsten van het Alzheimer Café is nu niet

mogelijk door de Corona maatregelen Daarom is er Alzheimer.cafe online let op dit is Alzheimer punt Cafe deze dienst zend Alzheimer Cafe's uit online
Alzheimer Cafe Zoetermeer 01-09-2020
Alzheimer Cafe Voorschoten 16-09-2020
Alzheimer Cafe Zoetermeer 06-10-2020
Alzheimer Cafe Voorschoten 21-10-2020
Alzheimer Cafe Zoetermeer 03-11-2020
Alzheimer Cafe Voorschoten 18-11-2020
Alzheimer Cafe Zoetermeer 01-12-2020
Alzheimer Cafe Zoetermeer 05-01-2021
Muziek Bingo Welzijn Rijswijk
Zwennes totaal service bij omroep MAX
Zwennes totaal service krijgt prijs voor uniek bedrijf
Zwennes totaal service bij Radio West
SeniorenRadio komt naar u toe tijdens Corona Lockdown 25-06-2020 balkon Disco

 

SeniorenRadio komt naar u toe tijdens Corona Lockdown 28-05-2020 balkon Disco
SeniorenRadio komt naar u toe tijdens Corona Locdown balkon Disco
CORONA MAATREGELEN DIE VOOR U HEEL BELANGRIJK ZIJN
Knoptekst
Knoptekst
Knoptekst
Knoptekst
Knoptekst